Work–shop Műhelykonferencia

Szeptember 27. kedd 10:00–17:00

10:00-11:30: WORK 1 / témabemutatók

 • Dupcsik Csaba: A (túl)munka „poszt-polgárosodás” megközelítésének kísérlete
 • Bódy Zsombor: Technokraták
 • Somlai Katalin: A sokoldalú, jól transzferálható szakma: közgazdászok mint beosztottak és vezetők, elmélet és gyakorlat területén, gazdaság és politika között, itthon és külföldön
 • Lászlófi Viola: Etikai vétség, az orvosi ellátás fenntartója vagy a fogyasztás egyik formája? A hálapénz szerepe az orvosi munkában és a társadalom medikalizációjában a Kádár-korszakban
 • Bartha Ákos: Rablóból pandúr? Szociográfia Magyarországon 1945 előtt és után
 • Nagy Eszter: Ipar és művészet: az ipari formatervezés helye és szerepe a szocialista Magyarországon
 • Takács Róbert: Újságírók a Kádár-korban
 • Szabari Vera: Szociológus szerepek és (alku)pozíciók a szocialista rendszerben. Kritika vagy legitimáció?
 • Magyari Hajnalka: Kozmetikusok a szocializmusban
 • Grexa Izabella: „…ha én annyit keresnék, mint ön Gáspár elvtárs akkor nem ragaszkodnék a második műszak keresetéhez…” Nő – munka – érdekérvényesítés
 • Svégel Fanni: A reprodukciós munka modelljei és elméleti megközelítései a szocialista időszakban

11:45–13:00 MUNKAHELY a fókuszban. WORK Kutatási célkitűzések – world café

14:00–15:30 WORK 2 / témabemutatók

 • Alabán Péter: Lokális munkatársadalom Ózdon az audiovizuális forrásokban. Képek, szociofotók és filmek a Kádár-korszakban
 • Nagy Péter: Átalakulás és/vagy folytonosság? – A munkásság társadalmi jellemzői az 1940-es években
 • Kisőrsi Zsófia: Ingázók
 • Bedők Péter: Második gazdaság a Mura menti horvát falvakban az államszocializmus időszakában, különös tekintettel Kotoriba és Murakeresztúr térségére
 • Főcze János: Hazatértek? Ingázás Felcsíkon a Román Népköztársaságban
 • Kimmel Máté: Tanya, háztáji, szakszövetkezet. A dél-alföldi tanyasi munkakultúra és változó színterei a 20. század második felében
 • Lengyel Eszter: „Szokják meg a tagok, hogy első a miénk, utána az enyém.” – Termelőszövetkezet és háztáji gazdaság két dunántúli falu példáján
 • Slachta Krisztina: „A pécsi tenger, Orfű” Az orfűi tavak története, Orfű és a csatolt falvak komplex társadalomtörténete. Érdekek, ellenérdekek, döntések a tavak megépítése és egy munkás(?)-üdülőfalu létrehozása során
 • Lehotay Veronika: Kinek az oldalán?: Az állam és az ügyvédség viszonyának problematikája a Kádár-korszakban

15:45-17:00 Munkaformák, munkahelyek, források, kategóriák – world café

Szeptember 28. szerda 10:00–14:00

10:00-10:15: WORK 3 / témabemutató

 • Agárdi Izabella: „Mindig azt csináltuk, amié’ jó pézt kaptunk. Így telt el az idő rajtunk.” Nők és a második gazdaság a Dél-Alföldön

10:30-14:00: Egyéni és csoportos témamegbeszélések: női munka, orvosok, interjúzás, határon túli magyarok