Oral history és interjútechnikák workshop

Szemináriumvezetők:

Bakó Boglárka és Somlai Katalin

Időtartam:

2022. október 25. 2023. január 24.

Olvasmányok:

 • Paul Thompson: The interview In Paul Thompson: The Voice of the Past, New York, Oxford University Press, 2000, 222-246.
 • Donal A. Ritchie: Memory and Oral History In D. A. Ritchie: Doing Oral History, New York, Oxford University Press, 2015, 14-21.
 • Hugo Slim, Paul Thompson: Ways of listening. In The Oral History Reader. Ed. Robert Perks, Alistair Thomson. New Your, Routledge, 1998, 114-125.
 • Horváth Sándor: Muszáj interjúzni? Az oral history mint nyilvános és/vagy szakszerű történelem. Forrás 2011, 7-8. szám, 21-38.
 • Orlando Figes: The Whisperers. Private Life in Stalin’s Russia. Introduction. London, Penguin, 2007, 25-36.
 • Barbara Truesdell: Oral History Techniques: How to Organize and Conduct Oral History Interviews (kézirat)
 • Kathryn Anderson and Dana C. Jack: Learning to listen: interview techniques and analyses. The Oral History Reader. Ed. Robert Perks, Alistair Thomson. New York, Routledge, 1998, 157-172.
 • Kovács Éva: Interjús módszerek és technikák . In. Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom és kultúrakutatásban. Módszertani kézikönyv. é.n. Pécs.
 • A Life-Story Interview Guide: In Paul Thompson: The Voice of the Past, New York, Oxford University Press, 2000, 309-324.
 • Trevor Lummis: Structure and validity in oral evidence. The Oral History Reader. Ed. Robert Perks, Alistair Thomson. New Your, Routledge, 1998, 273-284.
 • Gyáni Gábor: Emlékezés és oral history. = Uő: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Bp., 2000. 134–135.
 • Solt Otília: Interjúzni muszáj. In: Uő: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I. Beszélő, Budapest, 1998. p: 29–48.
 • Levi, Giovanni: Az életrajz hasznáról. Korall, 2000/Tél 81-92.
 • Geertz, Clifford: Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez. In Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. 2001. Antropológiai írások. Budapest: Osiris Kiadó. 194–226.
 • Luisa Passerini: Work Ideology and Consensus under Italian Fascism. The Oral History Reader. Ed. Robert Perks, Alistair Thomson. New York, Routledge, 1998,53-63.
 • Kovács Éva: Narratív biográfiai elemzés. In.: uö.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Néprajzi Múzeum-PTE-BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 2007 373-397.
 • Geertz, Clifford: Mély játék: Jegyzetek a Bali kakasviadalról. In Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. 2001. Antropológiai írások. Budapest: Osiris Kiadó. 200-217.
 • Katherine Borland: That’s not what I said’: interpretive conflict in oral narrative research. The Oral History Reader. Ed. Robert Perks, Alistair Thomson. New Your, Routledge, 1998, 320-333.
 • Kathleen Blee: Evidence, empathy and ethics: lessons from oral histories of the Klan. The Oral History Reader. Ed. Robert Perks, Alistair Thomson. New Your, Routledge, 1998, 333-344.
 • Zempléni András: Hallgatni tudni kell. A titokról és az etnológusok mások életébe való betolakodásáról. Tabula. 2000. 3 (2): 181-214.
 • Kövér György: A biográfia nehézségei. Aetas 2002./2-3.az 245-262.
 • Paul Thompson: Interpretation. In Paul Thompson: The Voice of the Past, New York, Oxford University Press, 2000, 265-308.
 • Albert Fruzsina, Dávid Beáta, Kőrösi Zsuzsanna: Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére. 323-337. In Évkönyv 2000. Szerkesztette: Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2000, 323-337.
 • Somlai Katalin: Élettörténetek története. Az Oral History Archívum születése. In Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerkesztette: Apor P., Bódi L., Horváth S., Huhák H., Scheibner T. MTA BTK TTI, Budapest, 2018, 263-272.
 • Alessandro Portelli: Speaking, writing, remembering – and editing, Miners’ life. In Alessandro Portelli: They Say in Harlan Country. An Oral History. New York, Oxford University Press, 2011, 9-11, 135-156.