Apor Péter

Apor Péter (BTK TTI, tudományos főmunkatárs)  a nem fizikai munkával kapcsolatos részkutatásokért felel, és a szakértői kultúrák professzionalizációjával foglalkozik, különös tekintettel ennek nemzetközi összefüggéseivel. Szakértői kultúrák nemzetközi keretek között: a szaktudás szerepe a Kádár-kori Magyarország globalizációs folyamataiban című alprojektben azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen szerepet játszott a szakértői tudás a Kádár-kori Magyarország megélénkülő nemzetközi kapcsolataiban, illetve a nemzetközi kihívások milyen hatással voltak a szaktudás helyzetére a hazai közegben. Ezeket a folyamatokat három, a nemzetközi hatásoknak különösen kitett területen vizsgálja, a külkereskedői, vízügyi és szexológiai-családtervezési szakértői csoportok tevékenységén keresztül.

Kutatása különös figyelmet fordít arra, hogyan segítették elő a nyugat-európai és észak-amerikai tudástranszferek és szakmai együttműködések, valamint a harmadik világ fejlődését támogatni szándékozó vállalkozások e szakterületek professzionalizálódását, illetve milyen munkaformák és munkahelyek alakultak ki ezek keretei között. Vizsgálata középpontjában az a kérdés áll, hogy a nemzetközi kapcsolatok nyomán létrejövő szakmai intézményesülés és a szakértők jelentőségének megnövekedése hogyan segítette elő a munkahelyi érdekérvényesítést és a lobbitevékenységet.

Kulcsszavak: szaktudás, nemzetközi együttműködés, tudásátadás, fejlesztési programok, globalizáció