Bakó Boglárka

Bakó Boglárka PhD (kulturális antropológus, romológus, független kutató)

Fő kutatási területei a romákkal/cigányokkal szembeni sztereotípiák és előítéletek, az interetnikus, lokális együttélési viszonyok, valamint a roma/cigány közösségek munkavállalási stratégiái. A Lendület projekt keretei között Pest megyei települések példáin keresztül a falusi cigányság munkához való viszonyát és munkavállalási stratégiáit elemzi. A kutatás kiemelt figyelmet fordít a szövetkezeti és gyári munkavállalás formáira az 1930-as évektől kezdve a kétezres évekig.

A kutatás fő kérdése az, hogy a roma/cigány népességgel kapcsolatba került intézmények hogyan és miért alakítottak ki különböző viszonyt a közösségek munkavállalási stratégiáihoz. A kutatott településeken hagyományos szegkovács mesterséget folytató romungro cigányok, romungro zenész, körhintás szintó és vándorlásból letelepült oláh cigányok éltek együtt. A megyei és a községi tanács, az oktatásért felelős művelődési osztály és az egészségügyi hatóságok eltérő módon viszonyultak a roma/cigány közösségekhez. A kutatás azt vizsgálja, hogyan lett a munka fogalma e különböző viszony igazolásának eszköze.

Kulcsszavak: munka, roma/cigány, előítéletek/sztereotípiák, stratégiák, gyakorlatok, viszonyrendszerek