Bartha Ákos

Bartha-Akos-workBartha Ákos történész, az ELKH BTK Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Századok szerkesztője. Doktori disszertációját 2012-ben védte meg a Debreceni Egyetemen. Könyve jelent meg a sárospataki falukutatásról (2013), a népi mozgalomról (2017), Bajcsy-Zsilinszky Endréről (2019) és a német megszállás alatti magyar ellenállásról (2021).

A WORK-projektben folytatott kutatása az 1945 előtt és után írt magyarországi szociográfiák összehasonlító elemzésére irányul, elsősorban a Magyarország felfedezése sorozatban megjelent munkákra fókuszálva.  A kutatás kiindulópontja, hogy míg a Horthy-kori népi szociográfia civil kezdeményezésnek tekinthető, melyet a hatalom hol kanalizálni próbált, hol pedig üldözött, addig a Kádár-korszakban a hatalom sáncai mögött indult újra a sorozat. Kérdésként merül fel tehát a folytonosság és a megszakítottság kérdése, illetve a hatalomhoz fűződő mindenkori viszony. A kutatás emellett kiterjed a mezőgazdaság üzemszerkezetének interpretációira, illetve a paraszti jellegű munka 1945 előtt és utáni ábrázolására is.

Kulcsszavak: szociográfia, falukutatás, Horthy-korszak, Kádár-korszak