Bódy Zsombor

body-zsombor-work

Bódy Zsombor (ELTE TÁTK, Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék) régóta foglalkozik a munka világával. Doktori disszertációja az 1945 előtti magánvállalatok tisztviselőkaráról szólt. Később az ipari munka hétköznapjaival, az üzemekben formálódó identitásokkal, az ezekre épülő szervezetek hálózataival és az ipari szférában keletkező konfliktusokat menedzselni próbáló politika történetével foglalkozott (Az ipari munka világa. Argumentum, 2011). A korai 1950-es évekre vonatkozó kutatásaiban a párthatalom, valamint a különböző munkás-, és technokrata a csoportok erőviszonyait vizsgálta üzemi konfliktusokban (A „dolgozók uszályába” kerülni. Technokrácia, párt, szakmunkások. Korall 76).

A Work projektben kutatási fókusza a technológia szerepére irányul, mint a munkahelyi erőtér szervező faktorára. Az adott technológia ugyanis meghatározza, hogy a munkaerő milyen csoportjaira van szükség egy-egy üzemben, s a technológia működtetésének követelményei meghatározzák a gyárakban a különböző csoportok mozgásterét is. A technológia azonban nem külső adottság az ipari munkában, kialakítása és működtetése olyan folyamat, amelyben a szocialista korban a politikai döntéshozók, a munkások különböző csoportjai és a technológiai szaktudás birtokosai, azaz a technokrata szakértők mind saját ágenciával vettek részt.

Kulcsszavak: technológia, technokrácia, munkásidentitás, hatalom, államszocializmus