Dupcsik Csaba

Dupcsik Csaba, egy. docens (KRE) és tudományos munkatárs (ELKH TK Szociológiai Intézet); félvér szakmai identitás (szociológus és történész).

Egy, a 20. század végén népszerű társadalomtudományi mítosz, az ún. szocialista polgárosodás (SzP) elképzelésének dekonstrukciójára törekszem. Az SzP-megközelítés szerint a késő-kádári szocialista makroszintű struktúrák felszíne alatt, az ún. második gazdaság szférájában megjelent, sőt, tömegessé vált a vállalkozói viselkedés, a teljesítményelvű munkakultúra, és ennek nyomában – legalábbis potenciálisan – a polgári mentalitás/értékrend.

A rendszer azonban „ragaszkodott” ahhoz, hogy az aktív dolgozók elsöprő többsége (1980-ban mintegy 96%-a) ledolgozza az állami szférában „a 8 órát,” majd – a maszekok szűk csoportját leszámítva – csak ezután tudták ledolgozni a teljes munkaidőalap mintegy 33%-át a második gazdaságban. Ugyanakkor, közgazdasági nonszensz, de abban az állami szférában, amely messze nem volt képes kihasználni alkalmazottainak „rendes” munkaidejét, egy jelentős csoportnak (amelyben messze felülreprezentáltak voltak a városi, 30-50 éves férfi szakmunkások) lehetőséget nyújtott jelentős pluszjövedelmek szerzésére, a kiterjedt túlórázáson keresztül. A rendszert valójában a szisztematikusan gyakori leállásokkal jellemezhető hatékonytalan munka és az önkizsákmányolás kombinációja jellemezte – annak minden közép- és hosszútávú következményével. 

Kulcsszavak: második gazdaság, munka-motiváció, önkizsákmányolás, szocialista polgárosodás, túlóra