Kelemen Katalin

Kelemen Katalin, az ELTE ÁJK Közgazdaságtan és Statisztika Tanszékének egyetemi docense. Egyetemi tanulmányaimat közgazdászként, doktori képzésemet szociológiából végeztem, az érdeklődésem fókuszában mindig is olyan kérdések álltak, amelyek interdiszciplináris közelítést igényeltek.

Jelen program keretei között – kapcsolódva korábbi munkáimhoz – a nyolcvanas évek, illetve a rendszerváltás/változás időszakának változó intézményi környezete kontextusában vizsgálok sikeres vállalkozói karriereket. Azt elemzem, hogy a kései szocializmusban a hiánygazdaság, a rugalmatlan állami vállalatok árnyékában hogyan „nevelődtek ki” innovatív gazdasági szereplők, illetve azt keresem, hogy ebben a kivételes, átmeneti korszakban hogyan és milyen erőforrások segítségével tudtak sikeresen alkalmazkodni, illetve megragadni a környezet kínálta lehetőségeket.

Miután az átalakulás irodalmában a jó pozíciók megszerzésének hangsúlyos útja volt a társadalmi és politikai kapcsolatok, mint tőkék konvertálása, fontos szempont, hogy az általam vizsgált esetek egyikében sem ez történt, a korábbi állami tulajdon újraelosztásában egyikük sem vett részt.

Kulcsszavak: esettanulmány, karrierépítés, nyolcvanas évek vállalkozói, kreatív alkalmazkodás, rendszerváltás