Kovácsné Magyari Hajnalka

Kovácsné Magyari Hajnalka vagyok, andragógus és társadalomkutató. Felsőfokú tanulmányaimat andragógián kezdtem (ZSKE), neveléstudományon folytattam (ELTE PPK), végül történelem szakon doktoráltam (EKE). Trendi nő a szocializmusban című disszertációmat 2021-ben védtem meg summa cum laude minősítéssel. Disszertációmban az államszocializmusbeli nőképek és nőideál változások folyamatát dolgoztam fel, továbbá a korabeli divatos nő szépségápolási lehetőségeit és tendenciáit elemeztem a korszak politikai, gazdasági és mentalitásbeli változások kontextusában. Publikációim terén is az államszocializmusbeli nőképek és női szerepek folyamatos változásaival, továbbá a mindennapok történetével foglalkozom.

Az MTA–BTK Lendület Munkaformák Kutatócsoport tagjaként a kozmetikus ipar magán, állami és szövetkezeti szférában dolgozó kozmetikusainak helyzetét, lehetőségeit, társadalmi megítélését vizsgálom a szocializmus időszakában, érintőlegesen kitérve a szakma hivatalos kialakulására. Kutatásomban a kozmetikusok társadalmi státuszával párhuzamosan megvizsgálom a szakma presztízsének folyamatos változását, továbbá azt, hogy az ipartestületnek illetve egyéb érdekvédelmi szerveknek milyen szerepük volt (ha volt) ezek alakulásában. Milyen legális és illegális mozgásterei voltak az államszocializmus idején a különböző gazdasági szektorokban dolgozó kozmetikusoknak, és mennyiben volt ez magyar specifikum? Milyen szférából jöttek a nyolcvanas évek magánkozmetikusai, és beszélhetünk-e esetükben egyfajta generációs váltásról? Kutatásom során a szakirodalmon túl írott, képi és narratív forrásokat dolgozok fel (levéltári anyagok, sajtó, kozmetikai naplók, kozmetikai dokumentumok, fotográfiák, félig strukturált és fókuszcsoportos interjúk, stb.).

Kulcsszavak: kozmetikusok, presztízs, ipartestület, mozgástér, munkahelyi tulajdonforma