Lászlófi Viola

Lászlófi Viola a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales és az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorjelöltje.

A WORK keretében végzett kutatása az egészségügyi rendszeren belüli munkaformákkal foglalkozik, kiemelt figyelmet fordítva annak a szocialista politikai-ideológiai normákhoz nehezen illeszkedő módjaira (hálapénz, táppénzcsalás, ágyárúsítás, magánellátás). Elsősorban azt vizsgálja, hogy ezek a közvetlen anyagi aspektussal bíró gyakorlatok – amelyek az egyre többekre kiterjedő ingyenes állami egészségügyi ellátás ellenére jöttek létre – jelenthették-e a fogyasztás egy speciális formáját a szocializmus magyar modelljében, valamint, hogy az egészségügyben ezek hatására keletkező többletjövedelem miként alakította a fogyasztási mintákat. Munkája során kitér továbbá a különböző finanszírozási/fizetési formák és az egészségügyi ellátás igénybevételének morális aspektusára is, azt vizsgálva, hogy mely társadalmi és foglalkozási csoportokat érintettek ezek a gyakorlatok, és milyen formái voltak helyesnek, elfogadhatónak vagy éppen helytelennek tekinthetők. Emellett, mennyiben motiválták az említett gyakorlatokat az államszocialista egészségügy általános korlátai és hiányosságai és mivel magyarázható ezek egy részének egyre intenzívebb problematizálása a szocialista rendszer vége felé közeledve.

Kulcsszavak: hálapénz, orvos-beteg viszony, ingyenes egészségügyi ellátás, orvostörténet, államszocializmus