Lengyel Eszter

Lengyel Eszter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkori Magyarország doktori programjának doktorjelöltje és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa. Kutatási témája a mezőgazdaság kollektivizálása, különös tekintettel a Győr-Moson-Sopron megyében található kapuvári járásra. A falusi társadalom különböző csoportjainak a kollektivizálásra adott reakcióit vizsgálja, összehasonlítva egykor uradalmi cselédek és önálló gazdák lakta falvakat. A témában már több tanulmánya is megjelent.

A projekt során a második gazdaságnak számító munkaszervezeti formák közül a háztáji gazdaságot kutatja. Arra a kérdésre fog összpontosítani, hogyan szervezték meg a munkát a vidéki közösségek ezeken a családi kézben lévő telkeken, hogyan kapcsolódott a háztáji gazdaság a gyakran termelési eszközöket biztosító mezőgazdasági termelőszövetkezetekhez. A mezőgazdaság szocialista átalakításával foglalkozó történészek által eddig még kevésbé kutatott dunántúli régiót fogja vizsgálni, azon belül főleg a kapuvári járás falvait (pl. Hövej és Öntésmajor). Kutatása során elsősorban a közös gazdaságon és a háztáji gazdaságon belüli munkamorált, a különböző alkalmazkodási és ellenállási formákat vizsgálja. Kutatásának elsődleges forrásait a mezőgazdasági termelőszövetkezetek helyi dokumentumai, járási és megyei szintű levéltári iratok, továbbá a helyi sajtó és „oral history” interjúk alkotják.

Kulcsszavak: mezőgazdasági munka, termelőszövetkezet, második gazdaság, háztáji, Dunántúl