Nagy Eszter

Nagy Eszter, történész, az ELTE BTK Modernkori Magyarország doktori programjának hallgatója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem könyvtárosa.

Kutatási témája az ipari formatervezés története. A tárgy- és környezetkultúra modernizációjára, valamint a modern életmód kialakítására is lehetőséget nyújtó szakma kialakulását, intézményesülését, érvényesülési lehetőségeit vizsgálja a szocialista Magyarországon az állam–vállalat–formatervező–fogyasztó viszonyrendszerén keresztül. Ugyanakkor a kutatás kiterjed a
magyar ipari formatervezés szocialista designéletben betöltött szerepére, a magyar fejlődés sajátosságaira, a szakma nemzetközi kapcsolataira és annak hazai formatervezésre gyakorolt hatására. A gazdasági és művészeti mező metszéspontjában létrejövő ipari formatervezés történetét művészettörténeti, közgazdasági, szociológiai és politikatörténeti nézőpontból vizsgálja.

Kulcsszavak: magyar ipari formatervezés, professzionalizálódás, szocialista design, modernizáció