Nagy Péter

Nagy Péter történész, történelem-levéltár alapszakos diplomáját a Miskolci Egyetemen szerezte, majd az ELTE BTK történelem mesterszakát, a gazdaság- és társadalomtörténeti specializációt végezte el. PhD-fokozatát 2015-ben szerezte az Eszterházy Károly Egyetemen. 2016-2019 között az NKFIH posztdoktori kiválósági program ösztöndíjasa, majd a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont REWORK-OTKA és az MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport munkatársa. 2022-től a Holocaust Emlékközpont történésze. 2013-ban Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjban, 2014-ben és 2018-ban a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma alkotói támogatásában részesült. A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága, a Hungarian Labour History Network és a Hajnal István Kör tagja. 2016-ban jelent meg A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig, valamint 2017-ben a Távol a szülőföldtől. Ózd vidékiek szovjet fogságban című könyve, emellett közel félszáz tudományos publikációja jelent meg és áll megjelenés alatt, valamint közel száz konferencia- és ismeretterjesztő előadást tartott.

Kutatási területe az ipar és az ipari társadalom, azon belül a munkásság társadalma a 19. századtól az 1950-es évekig. A WORK Kutatócsoportban a munkásság érdekérvényesítési eszközeivel, ezen belül különösen a munkástanácsokkal, a munkás munkához, munkahelyhez való viszonyaival foglalkozik a 20. század elejétől az 1950-es évek végéig.

Kulcsszavak: munkás, ipari társadalom, gyár, munkástanács