Somlai Katalin

Somlai Katalin történész. Az 1956-os Intézet Alapítvány kuratóriumának tagja és az intézet kutatója.

A WORK kutatási program keretében a közgazdászok munkájával foglalkozom. Kutatásaimnak nem tárgya munkájuk termékének, a magyar közgazdasági gondolkodásnak a fejlődése, helyette mindenekelőtt munkakörülményeiket, munkamódszereiket, munkaeszközeiket vizsgálom a különféle, közgazdász végzettséget feltételező munkahelyeken. Elsősorban a kutatóintézetekben, államigazgatási apparátusban, egyetemi tanszékeken dolgozó ún. elméleti közgazdászok munkás mindennapjaira koncentrálok, miközben a gazdasági szférában alkalmazott ún. gyakorlati közgazdászok munkáját az összehasonlítások erejéig vizsgálom. A hivatalnoki és kutatópályán dolgozó, e két terület között pályafutásuk során gyakran mozgó közgazdászok munkahelye nem egy intézmény falai közötti térhez kötődik mereven. Munkahelyük része az otthonuk dolgozószobája csakúgy mint a társintézmények vagy állami és pártszervek tanácstermei. Sajátos, rugalmas falú munkaterüknek tekinthetők a vitafórumok, a különböző intézeményekhez kötődők közös kutatásai, az eszmei közösségek stb. A munka- és szabadidő határai elmosódnak e szakmai területen, hasonlóképpen összefonódnak a kollegiális és baráti kapcsolatok. A munkaköri tevékenységükhöz tartozó szakmai teendők, a gazdaságpolitikai tervezés, a gazdasági tanácsadás, a reformkodás” a közgazdasági szubelit politikai rendszerhez való viszonyulását is felveti. A közgazdászok hatalomhoz való idomulásának olyan mozzanatai, mint például a tiltott szavakat kerülő, rejtjelezett kifejezéseket használó szakmai nyelv kialakulása, a politikailag tűrt és tiltott kritika határainak öncenzúrában való kivetülése, valamint egyéb stratégiák és etikai megfontolások ugyanúgy megkerülhetetlenek lesznek a kutatás során, mint a politikai rendszerváltozások (1948, 1989) hatása a közgazdászok feladataira.

Kulcsszavak: közgazdászok, kutatás, tanácsadás, szubelit, rugalmasság