Svégel Fanni

Svégel Fanni etnográfus, az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója. Mesterszakos diplomamunkájában a nők elleni erőszakkal foglalkozott, különös tekintettel az első világháborúban elkövetett nemi erőszakra és a paraszti társadalom családon belüli erőszak-tapasztalataira. Fő kutatási területe a női reprodukció 20. századi története, amely magába foglalja a bábaság, valamint a terhességmegszakítás történetét is.

A kutatócsoporton belül a (társadalmi és biológiai) reprodukciós munka modelljeit és elméleti megközelítéseit vizsgálja a szocialista időszakban. Az élet újratermeléséhez kapcsolt fogalmak, mint a házimunka, gondoskodó munka, meg nem fizetett munka, láthatatlan munka történeti beágyazottságának vizsgálatával összefüggésben, kutatása az 1960-70-es évek életmódváltására fókuszál történeti-néprajzi források alapján.

Kulcsszavak: reproduktív munka, láthatatlan munka, meg nem fizetett munka, gondoskodó munka, anyaság