Takács Róbert

Takács Róbert (1978) a Politikatörténeti Intézet munkatársa, a Múltunk folyóirat felelős szerkesztője. Fő kutatási területe: a Kádár-korszak története, ezen belül elsősorban a politikai újságírás, az 1945 utáni nyilvánosság története, kultúrtörténet, Kelet-Nyugat kulturális érintkezések és transzferek története.

A WORK projekt keretén belül az újságírói szakma sajátosságainak kutatását vállalta, a Kádár-kori médiában dolgozók saját munkájukhoz és munkahelyükhöz való viszonyát vizsgálja. Bemutatja az újságírótársadalom jellemzőit, fejlődését. Feltárja az újságírók szakmai normáinak változásait, az újságírók hivatalos normákhoz, 1945 előtti, illetve 1945 és 1948 közötti hazai, valamint a nyugati médiához való viszonyát. Elemezi az 1960-as évektől kibontakozó szakmai professzionalizáció folyamatait, sajátosságait, a szakmai és politikai elváráshorizontok időben változó viszonyát, valamint a lehetséges újságíró szerepfelfogások spektrumát, vagyis az újságíróknak a hivatásuk céljáról, működések célcsoportjáról való meggyőződéseit. Megkerülhetetlen kérdés a szakma jövedelmi viszonyainak feltárása, mind a hivatalos bérskála elemzése, mind a jutalmazás és a második gazdasággal adódó lehetőségek felmérése. Ezen felül fontos kérdésként tekint az újságírók motivációira, így az anyagi juttatásokon túli ösztönzők problematikájára.

Kulcsszavak: újságírás, szakmai normák, professzionalizáció, ösztönzők, második gazdaság