Csurgó Bernadett

Csurgó Bernadett PhD, szociológus, a TK Szociológia Intézetének tudományos főmunkatársa. Fő kutatási területei vidékszociológia, város-vidék kapcsolatok, vidéki nők, kulturális örökség, a vidéki társadalom átalakulása. A WORK kutatócsoportban a földhöz való viszonyt és a mezőgazdasági munka jelentéstartalmait vizsgálom történeti perspektívában.

A kutatás során térségi esettanulmányok segítségével mezőgazdasági vállalkozókkal készített interjúk elemzésével azt vizsgálom, hogy a mai mezőgazdasági vállalkozók életútjában, jelenlegi földhöz való viszonyában és a mezőgazdasági munka jelentéstartalmaiban hogyan érhető tetten a kollektivizálás illetve a második gazdaság egyéni (családtörténeti) és társadalmi tapasztalata. Az elemzés ezáltal mikrotörténeti perspektívából, 40 év távlatából arra törekszik, hogy (újra)értelmezze a szocialista korszakban kibontakozó (paraszt)polgárosodás tézist/vitát, amely második gazdaságot a polgárosodás alapjának, gyökerének, maradványának tekintette és feltárja a kádár kori mezőgazdasági munka és földhöz való viszony hatását a jelenkori gazdálkodók mezőgazdasági munkához és földhöz való viszonyában és gazdálkodói habitusában. 

Keywords: agricultural work, farmers, relationship to land, second economy