Grexa Izabella

Grexa Izabella doktorjelölt (PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola), az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának osztálytitkára.

Eddigi kutatásaimban az államszocializmus marginális női léthelyzetét vizsgáltam. Egy véletlennek köszönhetően találtam egy munkásnő egodokumentumaira (napló, visszaemlékezés, levelek és fotók), amelyből a Király Erzsébet: Kedves naplóm. Egy munkásasszony emlékei (2015) forráskiadvány készült. Az egodokumentumok segítségével a marginális női lét túlélési stratégiáit, kitörési pontjait, boldogulási lehetőségeit, önérdekérvényesítést tanulmányoztam. A női érdekérvényesítést – a munka és a privátszféra tekintetében – tágabb perspektívába helyezve nők által írt panaszos levelek, beadványok, kérelmek alapján értelmezem.

Keywords: female laborers, ego-documents by women, everyday life