Munkaformák a 20. században – Work-shop 2.

2023. április 3. hétfő

09:30-10:00 Előtörténetek és professzionalizáció

 • Bartha Ákos: Egy kevésbé ismert (elő)történet: szociográfia Magyarországon az 1920-as években
 • Magyari Hajnalka: A kozmetikus szakma professzionalizációja és legitimmé válása (1895-1934)

10:30-11:15 Diskurzusok és értelmiségi munkahelyek

 • Lászlófi Viola: Ingyenesség, érdekeltség és szervezés. Diskurzusok az egészségügyi rendszer
  problémáiról az államszocialista időszakban
 • Kappanyos Ilona: A védőnők szerepe a családi életre nevelésben az 1973-as népesedéspolitikai
  határozat után
 • Berényi Marianna – Gréczi Emőke: A múzeumi munka, a múzeum mint munkahely

11:45-12:30 Értelmiségi munkaformák

 • Somlai Katalin: Közgazdász életforma: emberek, intézmények és más terek
 • Takács Róbert: Dollárrabszolgák és oknyomozók: a nyugati sajtó szakmai normái Keletről nézve
 • Nagy Eszter: A művészet és gazdaság hálójában: az ipari formatervezési vállalat ügye

14:00-15:00 Munkakultúrák találkozása

 • Bedők Péter: Munkavállalás és második gazdaság a Mura menti horvát falvakban 1952 és 1963
  között a helyi sajtó tükrében
 • Főcze János: Munkakultúra Csíkszépvízen az ötvenes években a helyi sajtó tükrében
 • Gulyás Martin: Egy nemzetközileg sikeres nagyvállalat működési környezete (1920-1990) – Az
  Egyesült Izzó példája
 • Bakó Boglárka: A jövő cigányai és a többiek. A munka, mint meghatározó elem a szegkovács
  cigányok jellemzésében

16:00-16:30 A munka vizuális reprezentációi

 • Alabán Péter: “Utóparaszti” kortárs-tapasztalattörténetek Domaházán a Kádár-kor
  filmszociográfiáiban
 • Lakatos Gabriella – Mrávik Patrik: Érvényesülési stratégiák és munkaetika a ‘45 előtti és utáni
  magyar hangosfilmben

2023. április 4. kedd

10:00-11:00 Mezőgazdasági munka

 • Kimmel Máté: A “tanyakérdés” megválaszolása. A tanyasi munka értelmezési keretei és
  reformjavaslatok 1945 előtt
 • Lengyel Eszter: Nők a TSZ-ben (női munka és munkahelyek a TSZ-ben)
 • Bata Tímea – Granasztói Péter: Az Ohati Állami Gazdaság – K. Kovács Péter gyűjtései és azon
  túl
 • Svégel Fanni: Reproduktív munka egy parasztasszony önvallomásában

12:00-12:30 Érdekérvényesítés és munka

 • Nagy Péter: Antalköz József – az ózdi 1946-os és 1956-os ózdi munkás-önszerveződések
  vezetőjének pályája
 • Grexa Izabella: Női szerepek, munka, érdekérvényesítés panaszlevelek

14:00-15:00 Munkaformák reprezentációja, téma- és könyvtervek

 • Lehotay Veronika: Ügyvédnek lenni a Kádár-korszakban: jogszabályok pro és kontra
 • Kelemen Katalin: A vállalkozó/vállalkozás reprezentációja a Ludas Matyi 1982-es és 1985-ös
  számainak karikatúráiban
 • Kisőrsi Zsófia: Félúton disszertáció és tudományos népszerűsítés között
 • Kőszegi Gábor – Móser Tamás: Buhera, fusi és társai – gazdasági stratégiák, munkakultúra és
  gondolkodás a szocializmusban